Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Innsamling

Vi kjører papp/papir og plast oddetalls uker og
restavfall/glass og metall i partalls uker