Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Slam

Slam samles inn av Vennesla Slamservice AS.  Fra komunale og private kloakkanlegg i kommunene Hægebostad og Åseral.
Slammer blir behandllet på slamanlegget på Nærstøl.