Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Slam gebyrer

Gebyrer for HÅR 2018          
Samlet for HÅR          
           
           
Med 0 % økning av 2017 priser.          
           
Slam husholdninger enhet pris eks mva pris m.mva  
    2017 2018 2018  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 448 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1784 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 765 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 528 528 660,49  
           
           
           
Slam næring enhet    pris eks mva pris m. mva  
    2017 2018 2018  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 448 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1784 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 765 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 528 528 660,49