Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Slam gebyrer

Gebyrer for HÅR 2019          
Samlet for HÅR          
 Med 0 % økning av 2018 priser.          
Det er ute nytt anbud, så det kan forekomme endringer på gebyr etter 10.03.19          
           
           
Slam husholdninger enhet pris eks mva pris m.mva  
    2018 2019 2019  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 448 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1784 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 765 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 528 528 660,49  
Tømming utenom rute stk   2500  3125,00   
Nødtømming/krisetømming stk     5625,00   
           
Slam næring enhet    pris eks mva pris m. mva  
    2018 2019 2019  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1784 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 887 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 448 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1784 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 765 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 528 528 660,49  
Tømming utenom rute stk   2500  3125,00   
 Nødtømming/krisetømming stk   4500  5625,00