Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Avfallsmottak

HÅR har mottak på Torsland avfallsanlegg.
For abonnenter i Hægebostad kommune har vi mottak på Skeie miljøstasjon. 
Se åpningstider for mer informasjon.
 

 

Vi kan her ta imot avfall fra husholdninger og næringskunder for følgende avfallstyper:

 
  • Restavfall fra husholdninger og næring.
  • Hvitevarer som kjøleskap, frys, komfyrer og lignende.
  • Elektronikk som TV, radio, PC/datautstyr, lamper, leketøy, el-motorer, kabler med mer.
  • Treavfall sortert og usortert samt trykkimpregnert og kreosotbehandlet.
  • Asbest, gips, bygningsisolasjon og lignende.
  • Metall, stål av ulike slag.
  • Farlig avfall (spesialavfall) som oljer, maling/lakk, batterier, PCB-vinduer med mer.

Dersom avfallet er spesielt eller det er store mengder bør det tas kontakt med HÅR på forhånd.

Dersom mengdene er store må abonnentene i Hægebostad kommune levere til Torsland avfallsanlegg.