Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

Bestille /endre renovasjon eller slamtømming:

Her kan du melde hjemmelsoverganger(salg av eiendom), adresseendringer, endre abonnement med mer:

Bestille / endre

Betille

Betille renovasjon
Bestille slamtømming

Endre *

Renovasjon
Slamtømming
Eierforhold
Annet

1. Eiendomsinfo:

Bekriv endring

Gnr

Kundenummer

Bnr

Ev. Bygningsnr

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon / mobil

E-post

Eventuell ny eier

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon / mobil

E-post

    * Må fylles ut