Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Renovasjon

Gebyrer for HÅR 2019          
Samlet for HÅR          
           
Abonnementprisene er justert opp med 0% i forhold til 2018          
           
           
Renovasjon husholdninger enhet pris eks mva pris m.mva  
    2018 2019 2019  
Heilårsabonnement bustad  stk 3134 3134 3917,86  
Hytter i regulert felt stk 2155 2155 2693,45  
Hytter spredt stk 1076 1076 1345,44  
Driftshytter stk 523 523 653,75  
Restavfall levert anlegg tonn 2035 2035 2543,75  
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 2035 2035 2543,75  
Alminnelig sortert avfall tonn 1421 1421 1776,25  
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, blåsesand m.m. tonn 3208 3208 4010,00  
Metall, glass,  tonn 1171 1171 1463,75  
Papp, papir tonn 796 500 625,00  
Tillegg større reestavfallsdunk 240 L  stk    800  1000  
Renovasjon næring enhet    pris eks mva pris m. mva  
    2018 2019 2019  
Heilårsabonnement bustad  stk 3134 3134 3917,50  
Hytter i regulert felt stk 2155 2155 2693,75  
Hytter spredt stk 1076 1076 1345,00  
Driftshytter stk 523 523 653,75  
Restavfall levert anlegg tonn 1450 1450 1812,50  
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 1500 1450 1812,50  
Alminnelig sortert avfall tonn 1072 1072 1340,00  
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, blåsesand m.m. tonn 3208 3208 4010,00  
Metall, glass,  tonn 1171 1171 1463,75  
Papp, papir tonn 796 500 625,00