Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Slam gebyrer

Gebyrer for HÅR 2016          
Samlet for HÅR          
           
           
Med 3 % økning av 2015 priser.          
           
Slam husholdninger enhet pris eks mva pris m.mva  
    2015 2016 2016  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1732 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 861 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1732 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 861 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 435 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1732 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 743 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 513 528 660,49  
           
           
           
Slam næring enhet    pris eks mva pris m. mva  
    2015 2016 2016  
Heilårsabonnement bustad tømming hvert år stk 1732 1784 2229,95  
Heilårsabonnement bustad tømming annen hvert år stk 861 887 1108,54  
Hytte tømming hvert år stk 1732 1784 2229,95  
Hytte tømming annen hvert år stk 861 887 1108,54  
Hytte tømming hvert 4. år stk 435 448 560,06  
Tømming 4 m3 tank stk 1732 1784 2229,95  
Tillegg kort varsel stk 743 765 956,61  
Tømming pr. m3 store tanker m3 513 528 660,49