Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Resultat sortering

Sortering i grønn, brun og sort dunk

HÅR har fra og med januar 2012 utvidet sortering med grønn dunk, som skal brukes til papp og papir. Resultatet så langt er ganske bra, men det kan bli bedre. Det er viktig at  kun papp og papir legges i grønn dunk. Sorteringen vil spare abonnentene for utgifter, da vi får betaling for papiret, mot at vi i dag betaler omlag 1750 kr pr tonn avfall til forbrenning.
Vi har fått spørsmål om ukeblader, melkekartonger og reklame kan legges i grønn dunk. Alt dette er ok, det er kun plastbelagt papir og julepapir som skaper problemer, men dette vil vi komm tilbake til senere. Melkekartonger og andre tilsvarende kartonger som har resirkuleringsmerke (se nederst på kartongen) kan legges i grønn dunk og det er ikke nødvendig å fjerne plastkorken.

Bleier av alle slag må ikke legges i grønn dunk disse er restavfall og skal kastes i sort dunk.

I brun dunk har vi fått noe varierende resultater. Det er kun vanlig glass som syltetøyglass og flasker ol. som skal legges i denne dunken. Du må ikke legge i porselen, vindusglass ol, da dette skaper problemer. I brun dunk kan du i tillegg legge i hermetikkbokser ol.

Sort dunk skal brukes til restavfall som ikke passer inn i grønn og brun dunk, men husk at det er ikke tillatt å kaste spesialavfall som maling, løsemidler, oljer ol. Spesialavfall må leveres til miljøstasjonene på Torsland eller Vestre Vik.

Dersom du er i tvil om sortering, eller har andre spørsmål om renovasjonen, kan du ta kontakt med HÅR, bruk e-post : postmaster@har-renovasjon.no  eller telefon 38283250.

Vi har fått noen klager på liten plass i sort dunk nå som denne tømmes hver 14. dag mot før hver uke. Dersom du sorterer som du skal, vil det for de aller fleste gå greit. I Åseral har vi kun fått en klage mot noen flere i Hægebostad.

Sorteringen er innført av miljøhensyn, men også for å redusere renovasjonsgebyrene . Dersom du er flink til å sortere vil du hjelpe oss i dette arbeidet og alle vil tjene på det.

HÅR vurderer å innføre plastinnsamling, men dette er ikke avgjort enda. Vi vil følge utviklingen utover våren og komme tilbake med mer informasjon senere.