Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

Endring av kjøremønster


Viktig melding!
 
På grunn av at det var 53 uker i 2015 vil vi måtte endre henterutinene for husholdningsavfallet.
Avfallsdunkene vil i 2016 bli tømt som følgende:
Restavfall Sort/grå dunk samt glass og småmetall i brun dunk tømmes i partallsukene
Papir i Grønn dunk og plastsekk tømmes i oddetallsukene.