Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

Nyopprettet stilling i HÅR -IKS

 

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap HÅR – IKS

Nyopprettet stilling som:

Driftsoperatør

Stillingsstørrelse 100 %.

Tiltredelse august/september 2017.

Arbeidet vil i hovedsak være kjøring av renovasjonsbiler, tilsyn og drift av selskapets anlegg.

Den som ansettes må ha førerkort for bil/lastebil og videre maskinførerbevis og erfaring i bruk av hjullaster og gravemaskin/sorteringsmaskin.

Videre ønsker vi en person som kan foreta enklere vedlikehold av bygninger og anlegg samt daglig vedlikehold av maskiner.

Søker må ha noe erfaring i bruk av EDB

Det er et vilkår at søker har bil som han er villig til å bruke i arbeidet. Tjenestekjøring vil bli godtgjort etter kommunenes regulativ.

Den som ansettes kan regne med å måtte utføre arbeide for eksterne aktører dersom det  i perioder er ledig kapasitet.

Ansettelse etter kommunale vilkår, herunder seks måneders prøvetid.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder på tlf. 91 88 91 92.

Søknad med kopi av vitnemål, kursbevis og attester sendes:

HÅR – IKS, Gardsveien 68, 4540 Åseral.

Søknadsfrist: 15. mai 2017.