Hytterenovasjon

Her skal kun normalt husholdningsavfall fra hyttebruk kastes. Ikke bygningsavfall, EE avfall, bildeler, møbler osv. Hvis du betaler hytte renovasjon så kan du ikke kaste hva du vil i disse containerne, alt ekstra avfall fra hytter, private eller næring skal leveres på en av mottaksstasjonene.

 • Hyttecontainerne blir tømt en gang pr uke, i høytider og vinterferien kan di bli tømt daglig. Det må ikke parkeres foran containerne, da disse kan bli tømt hver dag i høysesongene.
 • Det er mulighet for å sortere ut glass og metall emballasje, dette skal kastes i iglo.
 • Det er også mulighet for å sortere ut plastemballasje, papp og papir og restavfall i containerne ved skisenterene ved Bortelid og Ljsoland
 • Husk å kast all søppel i containerne, ikke sett noe på utsiden.

Må leveres til avfalls anlegget på Torsland eller miljøstasjonen på Skeie. Du kan ikke sette dette ved siden av eller kaste dette i containeren. EE avfall er elektriske artikler som det kan gå strøm i eller er batteri drevet utstyr/leker. Husk at dette er gratis å levere.

 • Impregnert material (gammel/ny) som blir levert er ikke vanlig tre avfall, dette skal legges på henvist plass fra driftsoperatøren. Det samme gjelder gips.
 • Asbest må pakkes i to lag plast og legges på paller, dette må leveres på Torsland avfall stasjon.
 • Farlig avfall som Malingrester/løsemidler/spray flasker skal settes på merket plass på miljøstasjonen.
 • Batterier skal også settes på egen plass, det samme gjelder spillolje/ hydraulikkolje.
 • PCB og klorparafin vinduer må leveres som farlig avfall på en av stasjonene. (Vinduer produsert fra 1965-1990)
 • Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i andre oppsamlingsenheter enn de som er spesielt beregnet på denne fraksjonen. Farlig avfall skal bare leveres til godkjent ordning for farlig avfall.
 • Det er også en pante ordning på plast/glassfiber båter, her er panten på 1000 kr. Båtene bør leveres på Torsland, men vi tar også imot på Skeie miljøstasjon.
 • Små batterier, lyspærer og lysrør kan leveres på butikkene i Hægebostad og Åseral eller hos oss.          

Når det gjelder containerne i hytte feltene, så vil vi jobbe med å få samlet flest mulig. Dette må vi gjøre for å bedre tilgjengeligheten til containerne, samtidig som vi får økt trafikksikkerhet og mulighet for å kunne kildesortere mer. Vi har et krav på at 65% av alt avfall som samles inn skal resirkuleres/gjenbrukes innen 2035. Vi ligger langt unna dette i dag, så vi håper at med hjelp fra utbyggere, grunneiere og hytte folket kan finne en god løsning på problemene. I dag så blir alt avfall fra hytte containere/buer registrert som restavfall. Derfor må vi jobbe med å sortere ut noen fraksjoner.

Vi kommer også til å flytte på noen containere i Hægebostad og Eiken pga stort misbruk av disse. Vi opplever stadig at over 50% av avfallet ikke har noe der å gjøre, dette blir til slutt et problem for hyttefolket som ikke får plass til sitt avfall. Så vi håper at flytting av noen containere vil løse problemet.

HÅR planlegger at det blir laget "miljøstasjoner" i de største hytte feltene, der vil det bli mulighet for kildesortering. Eksempelvis på Bortelid, der tenker vi to til tre plasser med et større antall containere til kildesortering. Tanken er å få bygget tak over disse, dette gjør at det lettere kan sorteres samtidig som vi lettere kommer til containerne.  Det kan også settes ned EE avfall og levering av tre avfall på disse nye plassene. HÅR vil prøve å finne egnede plasser sammen med Vel foreningene, utbyggerne og Åseral kommune.

Vi vet også at dette føles urettferdig for noen, men vi håper at alle blir med å finne løsninger. Jo mer som kan sorteres jo bedre er det for miljøet.