Priser

Renovasjon husholdninger

  pris inkl. mva.
    2022 2023
Helårs abonnement bolig stk 4 095,00 4 095,00
Hytter i regulert felt stk 3072,50 3072,50
Hytter spredt stk 1 536,25 1 536,25
Driftshytter stk    767,50    767,50
Tillegg for større restavfallsdunk stk 1 000,00 1 000,00

 

 

Privat avfall levert HÅR-IKS (større mengder)

  pris inkl. mva.
Restavfall levert anlegg tonn 2 595,00 2 550,00
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 2 595,00 1 875,00
Alminnelig sortert avfall tonn 1 843,75 1 812,50
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, gips m.m. tonn 4 010,00 4 010,00
Metall, glass tonn 1 475,00 1 475,00
Papp, papir tonn    625,00    625,00

 

Fraksjons prisene kan bli endret ved evt pris økning for levering.

 

Slam husholdninger

  pris inkl. mva.
    2022 2023
Helårsabonnement bolig tømming hvert år opp til 6 m3 stk 2 230,00 2 230,00
Helårsabonnement bolig tømming annenhvert år opp til 6 m3 stk 1 115,00 1 115,00
Hytte tømming i rute hvert år opp til 6 m3 stk 2 230,00 2 230,00
Hytte tømming i rute annenhvert år opp til 6 m3 stk 1 115,00 1 115,00
Hytte tømming i rute hvert 4. år opp til 6 m3 stk    557,50    560,00
Slam ekstra avgifterpris ink. mva.
Tømming årlig tett tank i rute fra 6m3 til 10m3 stk 2 930,00 2 930,00
Tømming tett tank i rute over 10m3 m3    350,00    350,00
Tømming av minirenseanlegg i rute stk 2 438,00 2 438,00
Tømming utenom rute stk 3 250,00 3 950,00
Krisetømming / nødtømming stk 6 240,00 6 240,00

Ved viderfakturering kan det tilkommer et administrasjonsgebyr på inntill 15%, dette gjelder både renovasjon og slam.

 

Renovasjon Næring

  pris eks. mva.  
    2022 2023
Helårs abonnement bolig stk 3 228 3 276
Hytter i regulert felt stk 2 458 2 458
Hytter spredt stk 1 229 1 229
Driftshytter stk    614   614
Tillegg for større eller ekstra restavfallsdunk stk 1 000 1 000

Næringsavfall HÅR-IKS

pris eks. mva.  
Restavfall hentet. tonn 2 300 2 300
Restavfall levert anlegg tonn 1 800 1 800
Rivnings -bygnings og treavfall usortert tonn 1 500 1 500
Alminnelig sortert avfall tonn 1 450 1 450
Spesialavfall som trykkimp, kreosotimp, asbest, gips m.m. tonn 3 208 3 208
Metall, glass tonn 1 180 1 180
Papp, papir tonn 500 500

 

Fraksjons prisene kan bli endret ved evt pris økning for levering.

 

Slam næring

enhet pris eks. mva.  
    2022 2023
Helårsabonnement bolig tømming hvert år opp til 6 m3 stk 1 784 1 784
Helårsabonnement bolig tømming annenhvert år opp til 6 m3 stk 887 887
Hytte tømming i rute hvert år opp til 6 m3 stk 1 784 1 784
Hytte tømming i rute annenhvert år opp til 6 m3 stk 887 887
Hytte tømming i rute hvert 4. år opp til 6 m3 stk 448 448
Slam ekstra avgifter   pris eks mva  
Tømming årlig tett tank i rute fra 6m3 til 10m3 stk 1 784 1 784
Tømming tett tank i rute over 10m3 m3 328 328
Tømming av minirenseanlegg stk 1 950 1 950
Tømming pr. m3 store tanker/renseanlegg m3 328 328
Levering tørrslam Nerstøl m3 1 500 1 500
Tømming utenom rute stk 2 500 3 160
Krisetømming / nødtømming stk 4 500 4 992

Ved viderfakturering kan det tilkommer et administrasjonsgebyr på inntil 15%, dette gjelder både renovasjon og slam.