Sorteringsveiledere

Bare brennbart avfall som ikke egner seg i de øvrige fraksjoner:

 • Skitten plast
 • Gavepapir
 • Klær og sko
 • Hundeposer
 • Støvsugerposer
 • Bleier
 • Glass

Ikke kast dette i restavfallet:

 • Metall (leveres på miljøstasjon)
 • Farlig avfall (leveres på miljøstasjon)
 • EE avfall, batteri eller strøm apparater. (leveres på miljøstasjon)
 • Annet avfall som ikke er brennbart (leveres på miljøstasjon)
 • Glassvatt/Rockwool, gips (spesialavfall leveres miljøstasjon)
 • Fliser, keramikk, porselen (leveres på miljøstasjon)

Glass- og metallemballasje som har inneholdt husholdningsprodukter:

 • Hermetikkbokser
 • Syltetøyglass
 • Vin/saftflasker
 • Aluminiumsfolie
 • Brus/ølbokser
 • Kaviar/majonestuber

Husk at avfallet må skylles først.  Skru av lokk, da blir det enklere å sortere.

Plast som egner seg for gjenvinning:

 • Plastflasker til vaskemiddel o.l.
 • Ketchupflasker
 • Småbokser
 • Rømme og yoghurtbeger
 • Plastfolie
 • Plastposer
 • Flasker uten pant
 • Blomsterpotter av plast.

 Skru av korken på flasker, da blir di lettere å presse.

Husk at plasten må være rengjort. Jo renere og riktig plast, gir mer gjenvinning som igjen gir bedre miljø. Se etter resirkuleringsmerket, er plasten merket kan den kastes i plast.

Ikke kast dette i plastavfallet:

 • Leker av plast (restavfall)
 • Hagemøbler(restavfall)
 • Isopor (restavfall)
 • Ved nett (restavfall)
 • Annen hard plast som bestikk, penner, slanger, rør, kjøkkenredskaper (restavfall)
 • Tilgriset eller forurenset plast emballasje som tannkremtuber, majonesposer, folie med matrester (restavfall)
 • Fare merket plastemballasje (farlig avfall/restavfall)
 • Plast flasker/kanner som inneholder farlig/brennbar stoff (løsemidler, bensin, osv. må leveres på miljøstasjon som farlig avfall. Kanner/flasker som har innehold farlig stoff, kan legges i restavfallet hvis di er helt tomme.)
 • Malingsbokser/spann, sprayflasker (farlig avfall som må leveres miljøstasjon)

 

Papp og papir som egner seg for gjenvinning:

 • Aviser/ukeblad
 • Pappesker
 • Bølgepapp
 • Pizzainnpakning
 • Kartong
 • Rengjorte melkekartonger

Ikke kast dette i papiravfallet:

 • Våt papp el. papir (restavfall)
 • Skittent papp/papir (restavfall)
 • Gavepapir/innpakningspapir eks julegavepapir (restavfall)
 • Avfall som ikke er papp eller papir (restavfall)

Finn mer informasjon om sortering på grontpunkt.no og sortere.no